• Намери ДФК ®


  Повече


 • Отговори


  Повече


 • Анкета


  Повече


 • Попитай ДФК®


  Повече


 • Професионалното звание ДФК®

  (Дипломиран финансов консултант®)


  Всичко за ДФК®


 • За осъществяване на мисията си институтът присъжда професионалното звание ДФК® – знак за компетентност, етичност и професионализъм в сферата на финансовите консултации. ДФК® е регистрирана марка, собственост на ИДФК, и се присъжда на лица, които отговарят на солидни изисквания.

  • Съвременни методи на обучение, без откъсване от работният процес.
  • Професионално развитие с перспектива.
  • Удовлетворени клиенти, оценяващи предимствата на комплексното финансово планиране.

ИДФК – професионализъм и етичност при финансовите консултации.


 • Мисия

 • Институтът на Дипломираните Финансови Консултанти:

  * Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България.

  * Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им.

  * Работи за издигане финансовата култура на потребителите.