7 мерки за прекратяване порочните практики на банките у нас

Любомир Христов участва в общественото обсъждане на проблемите в кредитирането и начините на тяхното решаване, проведено на 20.11.2013 г. в Народното събрание.

В изказването си, той очерта проблемите и причините, които ги пораждат, като направи предложения за 7 законодателни мерки, които ще възстановят равнопоставеността на клиентите с банките и пазарните практики на банково обслужване. Мерките са разработени съвместно с и са подкрепени и от други граждански организации и общественици. Можете да се запознаете с тях тук (PDF, 6 стр.)

Обсъждането и позицията, предствена от Любомир Христов, бяха отразени както на страницата на Народното събрание , така и в средствата за информация

„Финансистът Любомир Христов коментира, че съществуват текстове в ГПК, както и в други закони, които поставят клиентите на банкови кредити в неравностойно положение.“ Народно събрание

„Финансистът Любомир Христов коментира, че не е виждал подобно отношение на банките към своите клиенти в нито една друга държава.“

„В България “кредитът убива” твърди финансовият експерт Любомир Христов“ Blitz

„Участие във форума взе и бившият кандидат за вицепрезидент на Меглена Кунева и финансов експерт Любомир Христов. Той заяви, че ситуацията в България е такава, че „кредитът убива“. Според него има банков произвол, който дори е подкрепен от съществуващото законодателство.“ iBox.bg

„Основният проблем – как се образуват лихвите по кредитите. „Има стандартна банкова практика в целия свят – и в Зимбабве е същата, но не и в България, – според която референтният лихвен процент е външен за банката пазарен лихвен процент“, обясни Христов.“ DarikNews

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Вашият коментар