Ангел Ангелов, ДФК®

Screen Shot 2015-07-22 at 12.24.16 PM

Дълъг стаж и богат опит в сферата на финансовото планиране.

Повече от 300 индивидуални и корпоративни клиенти.

Магистър,

Член на ИДФК от 2015г

 

Тел:088 540 9233

angela@gyuvetch.bg