Биляна Сотирова, ДФК®

Биляна Сотирова, ДФК®

Личен финансов консултант на над 350 клиенти и техните семейства, с 13 годишен професионален опит.

Задълбочено познаване на теорията за управление на личните финанси и практическо прилагане на материята по достъпен и ефективен начин. Подпомага дефинирането на конкретни краткосрочни и дългосрочни финансови цели и предлага оптимални решения за тяхното постигане.

Работи в тясно сътрудничество с HR специалистите в две посоки – повишаване на финансовата грамотност на служителите чрез провеждане на презентации и лекции на работното място и предоставяне на работодателски програми в сферата на пенсионното осигуряване и застраховане.

Член на ИДФК от 2015г.

ел. поща: bilyana.sotirova@nninsurance.bg

тел.: 0889877988