Блог » Британският регулатор глобява за неподходящи съвети

Британският регулатор глобява за неподходящи съвети

Регулаторите по света изглежда са ядосани от поведението на банките в близкото минало. На предна линия е британския финансов регулатор, Financial Conduct Authority (FCA), водещ в сериозното санкциониране на банки, които нарушават законодателството за защита на инвеститорите. През март т.г. FCA наложи на британския субсидиар на банката Сантандер глоба в размер на 12.4 милиона лири стерлинги (29 млн.лв.) за това, че не предоставя подходящи съвети на индивидуалните инвеститори. Това е една от най-високите глоби за дефектен инвестиционен съвет.

Разследването на FCA показва, че Сантандер:

  • Не е проследила щото консултантите й да схващат в пълна степен личните обстоятелства на клиентите преди да препоръчат инвестиционен продукт;
  • Консултантите на Сансандер не са определяли по заводоволителен начин степента на риск, който клиентите желаят да поемат;
  • Не гарантира предоставянето на инвеститорите на ясна и неподвеждаща информация за продуктите и услугите си;
  • Не осигурява подходящо обучение и практика на консултантите си, преди да им позволи да предоставят инвестиционни съвети;
  • Не наблюдава добре качеството на инвестиционните съвети, така, че в случай на дефектна консултация, тя да бъде идентифицирана и коригирана.

В резултат, банката Сантандер престава да предоставя финансови съвети на клиентите си. Тя се задължава също да компенсира онези от тях, които са получили неподходящи съвети.

Изискването инвестиционните съвети и продукти, продавани от банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества да са подходящи за клиентите, е налице и у нас – записано е в Закона за пазарите на финансови инструменти. Не е известно до момента компетентния регулатор да е установил нарушения или да е наложил глоби за неподходящи съвети. Единственият извод, който следва е, че българският клиент, за разлика от не дотам щастливия си британски събрат, винаги се радва на подходящи съвети, напълно съответтващи на неговите инвестиционни цели, финансови обстоятелства и готовност да поеме инвестиционен риск.

За повече информация: http://bit.ly/1p4zotf