Гергана Стоименова, ДФК®

Консултант с 10-годишен професионален опит, създавайки дългосрочни отношения в работата с индивидуални клиенти. Фокус в настоящата ми работа е повишаване финансовата грамотност на хората. В тази връзка работя с клиенти по Управление на лични финанси в петте области на Финансовото планиране: Инвестиционно, Пенсионно, Застрахователно, Данъчно и Наследствено.

Предоставям възможност за съдействие, разясняване и договаряне на добри условия по кредити.

Член на ИДФК от 2017г.

Контакти:

тел. 0899720281