Десислава Рачева, ДФК®

Screenshot 2015-07-15 21.09.47

Над 12 години практически опит в сферата на банковия сектор – кредитиране и консултиране; Образование в сферата на Финансите, Магистър “Счетоводство и контрол”; Специализация към Международния Банков Институт – София;

Изготвяне и конструиране на комплексни финансови планове и решения, изцяло съобразени с целите и приоритетите на всеки индивидуален клиент/домакинство;

Предоставяне на препоръки с оглед целесъобразното оптимизиране на личните финанси; Проследяване и последващо ревизиране на постигнатите резултати;

Моб. 0887 42 44 98
ел. поща: desi_racheva@abv.bg
гр. Сливен