Блог » За запазване чл. 58 в ЗКИ

За запазване чл. 58 в ЗКИ

Становище на ИДФК по предлаганите от изменения в ЗКИ – Закон за кредитните институции

„С отпадането на чл. 58 от ЗКИ значително се подкопава и без това слабата законова защита на кредитополучателите като потребители на банкова услуга. Обратно, с отмяната на чл. 58 от ЗКИ се облекчава въвеждането на кредитополучателите в заблуда, така че те да бъдат напълно лишени от необходимата им информация и възможност да оценят колко би им струвал кредита за целия период до погасяването му.“

За пълния текст и аргументи – вж. http://bit.ly/17cCCnl – 3 стр., PDF

Ако поддържате становището, подкрепете го на
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1081

Вашият коментар