Иванка Костова, ДФК®

Screenshot 2015-10-20 18.59.00

Консултант по лични финанси с близо четири годишен опит, фокусиран в областта на семейните консултации. Предоставя препоръки към оптимизиране на настоящия финансов статус. Дава съвети към подобряване състоянието на личния/семейния баланс между активи и пасиви. Създава решения за натрупване и ефективно управление на средства насочени към краткосрочните и дългосрочните финансови цели на клиента.

Член на ИДФК от 2015 г.

Иванка Костова

тел. 0898 47 88 18

e-mail: ivanka.kostova@idfk.bg