Календар на събитията

Отминало. 24.11.2022г. от 18:00 ч., Благовест Караджов, управител в инвестиционната P2P (peer to peer) платформа iuvo.

Онлайн семинар на тема „P2P инвестиции“. Съдържание:

 • Какво е P2P?
 • Какво представлява iuvo?
 • Как се структурират продуктите от iuvo? Т.е. какво купува клиента?
 • Продукти на iuvo с фиксирана доходност срещу такива с плаваща
 • Ползи за клиентите и защита
 • Ликвидност

Част от прогрмата за продължаващо обучение (ПО)


Отминало. 01.12.2022г. от 18:00 ч. Д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ).

Онлайн събитие на тема „Икономическа статистика“. Съдържание:

 • Актуални данни за БВП и прогнози
 • Актуални данни за инфлацията и прогнози
 • Информация, свързана със статистика на цени на жилища
 • Динамика при банковите депозити, свързани с наблюдаваната динамика при потреблението
 • Коментари по данни от преброяване на населението – дял на трудоспособно население, дял на население в пенсионна възраст
 • Коментари по наблюдения на д-р Колев, свързани с текущи развития на финансовите пазари и инвестиционни възможности

Част от прогрмата за продължаващо обучение (ПО)


Предстоящо. , Д-р Любомир Христов, ChFC.

Въведение в работата с психометричния въпросник за поносимост към риск. 

Част от прогрмата за продължаващо обучение (ПО)


Какво е продължаващо обучение?

Правила.