Кирил Миланов, ДФК®

Предоставя комплексно финансово планиране за физически лица в следните аспекти: пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране. Работи заедно с клиента по определяне на входящи/изходящи парични потоци, като оптимизира личния/семейния бюджет. Планиране на важните житейски цели, тяхната сигурност и защита, наследяването на активите и предотвратяване на пасивите.

Създава решения за натрупване и ефективно управление на средства насочени към краткосрочните и дългосрочните финансови цели на клиента.

Кирил Миланов

Тел: 089 672 2261

eл.поща: kiril.milanov@idfk.bg