Николай Устамитев, ДФК®

Предоставя комплексна услуга за физически лица и семейства в сферата на финансовото планиране. Работи заедно с клиента по определяне на паричните потоци и оптимизиране на семейния бюджет, планиране на бъдещите средства за бъдещото му Аз, планиране на важните житейски цели, тяхната сигурност и защита, наследяването на активите и предотвратяване на пасивите и всичко това и през данъчно оптимизиране.

В своята работа Николай Устамитев работи с водещи и доказани партньори на българския финансов пазар във всичките аспекти на финансовото планиране.

За контакти:
Тел.: 088 598 3303
Е-поща: n.ustamitev@gmail.com