Блог » Оценката на разходите и рисковия профил са най-важни за личното финансово планиране

Оценката на разходите и рисковия профил са най-важни за личното финансово планиране

Автор: Преслав Китипов, ДФК

Може ли финансовото планиране да помогне на човек на заплата да осигури целите си и да съумее да има достоен живот на старини и как да стане това – това бе основната нишка в еднодневното обучение за лично финансово планиране, организирано от компанията за лично финансово планиране Fast Development и ЕЛАНА Финансов Холдинг с подкрепата на ИДФК.

Близо 50 души се включиха в курса, който се проведе на 15 март 2014 г. във Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ).

Преслав Китипов, дипломиран финансов консултант и основател на Fast Development, обърна внимание на необходимостта всеки да изчисли личната си инфлация, като сметне всички разходи, които прави и желае да направи, за да може да е наясно каква покупателна способност трябва да запази и какъв процент доходност цели при търсенето на спестовни средства за защита и инвестиции.  Експертът изтъкна важността на дефинирането на целите като първия най-важен проблем, който трябва да се реши чрез планирането, като много честно трябва да се прегледа реалистичността на целите и липсата на конфликт между тях.

Вторият важен момент при финансовото планиране е реалистичното определяне на рисковия профил на човека.  Много често хората имат погрешна представа за толерантността си към риск, отбеляза Китипов.  Затова често работещият вариант е разговор с консултант, който да направи анализа и да установи реалистичния рисков профил.  Планирането на доходността от спестявания и вложение на пари е пряко свързано с готовността за поемане на риск.

В тази посока експертите на ЕЛАНА Финансов Холдинг Ивайло Пенев и Цветослав Цачев уточниха, че един от фундаментите на инвестирането е логиката за взаимовръзката между нисък риск и ниска доходност, както и висок риск и висока доходност.   Инвестиционните консултанти обърнаха внимание, че до инвестиции трябва да се стигне, след като човек е използвал финансовите продукти за защита и има възможност да отдели някаква сума, с която иска да изпълни дългосрочна цел.  Инвестирането не изисква конкретни суми – може да се отделят малки суми всеки месец, а могат да се структурират различни инвестиции с по-големи суми.

Дългогодишният експерт по пенсионно осигуряване доц. Бисер Петков поясни структурата на пенсионната система за участниците и как човек трябва да ползва за целите си пенсионното осигуряване. Демонстрирани бяха важни показатели като коефициент на заместване и начините за определяне на прогнозния размер на пенсията от държавното обществено осигуряване. Основен акцент при планирането на оттегляне от активна дейност е индивидуалното определяне на необходим пенсионен доход, такъв който да запази стандарта ни на живот през пенсионния период.

Личното финансово планиране помага на хората да сложат желанията и дългосрочните си цели на реалистична основа.

Основният курс за лично финансово планиране има за цел да даде информация за управлението на личните финанси като базова логика на планиране, защита и инвестиране в рамките на 1 ден.