Сесгин Шефкетов, ДФК®

 

Screenshot 2016-04-25 18.56.56

Изгражда комплексни финансови планове на индивидуални клиенти и домакинства. Помага в намирането на конкретни решения по зададен въпрос.

Предоставя препоръки и съвети, насочени към ефективното управление на личните Ви финанси.

С повече от 7-години опит във финансовото планиране и капиталовите пазари.

Член на ИДФК от 2015г.

Ще се радвам да споделя с вас знанията и опита, които притежавам, и ще очаквам вашите въпроси.

 

Сесгин Шефкетов

тел: 0879 002260

email: s.shefketov@gmail.com