Биляна Николова, ДФК®

Screenshot 2015-09-01 16.59.16

Има дългогодишен опит в бизнес планиране.

 5 годишен опит във финансово, инвестиционно, застрахователно и данъчно планиране.

 5 годишен опит във капиталовите пазари;

Курсове по „Банково дело” към Световната банка

Анализира, изготвя и наблюдава реализацията на личния Ви финансов план, съобразен с финансовите и житейските Ви цели;

Предоставя препоръки и съвети, насочени към ефективното управление на личните Ви финанси;

Консултация на юридически лица:

 Банкови консултации при кредитиране.

Съдействие и изготвяне на европроекти.

Старши финансов консултант Член на кръгла маса към NN

Член на ИДФК от 2014г

Биляна Николова

тел:+359879 044 439

eл. поща: bilyna.nikolova@nninsurance.bg.