Йорданка Георгиева, ДФК®

Screenshot 2015-10-20 18.57.33

Финансов консултант с над четири годишен опит.

Анализира финансовия статус и изготвя препоръки в посока на оптимизиране и ефективно управление на личните финанси.

Мениджър екип, лектор  на начинаещи консултанти, изготвящ стратегически проекти за тяхното обучение и кариерно развитие.

Член на ИДФК от 2015 г.

 

Тел. 0885335773

Email: Yordanka.Georgieva@idfk.org