Олег Григоров, ДФК®

Screenshot 2015-10-20 19.00.32

Дипломиран финансов консултант с най-дългогодишен опит и най-голям брой клиенти в България. Ментор и основател  на най-успешния екип от дипломирани финансови консултанти.

Предоставя комплексно консултиране за физически лица в следните аспекти: инвестиционно планиране, банков ритейл, пенсионно, застрахователно и данъчно планирания и наследствени въпроси.

Член на ИДФК от 2010 г.

Олег Антонов Григоров

Тел. 0898661154

Email: Oleg.Grigorov@idfk.org