Профил на Преслав Китипов, ДФК®

 

 
Screenshot 2014-11-02 15.06.33

Преслав Китипов, ДФК®

20-години опит в банковата система, капиталовите пазари и консултирането на физически лица. Изгражда комплексни финансови планове на индивидуални клиенти и семейства. Китипов притежава следните квалификации:

  • Дипломиран финансов консултант
  • Лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор
  • Лицензиран брокер на ценни книжа от Комисията за финансов надзор
  • Преминал успешно темите „Финансово планиране, регулации и етика“ и „Инвестиционно планиране и риск“ към един от най-разпознаваемите институти за финансово планиране във Великобритания – „Chartered insurance institute”,
  • Магистър по бизнес администрация от “The University of Sheffield”, Великобритания.

Член на ИДФК, България; FPA, Съединени американски щати и CII, Великобритания

В своята практика и благодарение на ИДФК, Китипов разполага с контакти на доказани финансови плановици, респективно фирми за финансово планиране от САЩ, Русия, Израел, Германия, Великобритания и др. При необходимост от трансгранично планиране клиентите могат да разчитат на коректна експертиза от съответните държави. И не на последно място – взаимодейства с доказани партньори в областта на инвестициите, застрахователното и банковото дело, данъците и адвокатските услуги в България.

За контакти:

тел.: 0888997315,

ел. поща: office@lifeplan.bg