Станимир Нацев, ДФК®

Screen Shot 2015-07-29 at 8.55.49 AM

  • Магистър по „Финанси и кредит”, специалност „Банково дело”
  • Курсове по „Банково дело” към Световната банка
  • Тридесетгодишен опит в областта на финансовите услуги
  • Практически опит / 13 години / в банкирането, банковите услуги и консултации
  • Практически опит / 10 години / в счетоводното отчитане и данъчното облагане
  • Изготвяне на финансови анализи и предоставяне на съвети и консултации на физически и юридически лица за постигане на финансова стабилност
  • Изготвяне на индивидуални планове за финансова обвръзка на важните житейски цели
  • Обективна оценка преди и след вземане на финансови решения
  • Професионален финансов консултант в NN от 2008 г.
  • Член на ИДФК от 2015 г.

 

За контакти:

М: +359 898 536 915 и +359 878 626 069

Е: stanimir_natsev@yahoo.com