За ИДФК

ИДФК е стандартоопределящ и дисциплиниращ орган в областта на индивидуалните и семейни финансови услуги.

Мисията на ИДФК е:

 1. Да изгради и популяризира финансовото планиране като професия в България;
 2. Да подпомага членовете си в професионалната им дейност по качествено обслужване на клиентите им;
 3. Да допринася за издигане финансовата култура на потребителите.

За осъществяване на тази мисия институтът създаде и регистрира професионалното звание ДФК® (“Дипломиран финансов консултант®”) – регистрирана марка – знак за компетентност, етичност и професионализъм в сферата на индивидуалните и семейни финансови услуги.

 1. Решение на СГС за вписване на Сдружение ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАНТИ в  регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от 23 юни 2004 г.  –PDF.
 2. Устав на ИДФК – 2004, изменен и допълнен 2007 и 2010 г. – PDF
 3. Етичен Кодекс на ИДФК – PDF
 4. Колективна марка ДФК ® (Дипломиран Финансов Консултант ®) – PDF
 5. Правила за използване на колективна марка  ДФК ® – PDF

Управителен съвет

ИДФК се ръководи от Управителен съвет в състав:

 1. д-р ик. Любомир ХРИСТОВ, ChFC – Председател
 2. доц. Вълчин ДАСКАЛОВ – Зам. Председател
 3. проф. Стефан ПЕТРАНОВ – Член

Годишни Отчети:

** 2012 г. – PDF

** 2011 г. – PDF

** 2010 г. – PDF.


 • За контакти:

  help@idfk.org
  тел./факс: (02) 963 0414
  ул. Любен Каравелов 27, ет. 3
  1142 София


 • Банкова сметка:

  Банка: Прокредит банк
  IBAN:  BG44 PRCB 9230 1044 4919 16
  BIC:    PRCBBGSF