Намери консултант

Носители на званието ДФК® за 2020 г.

Потърсете ДФК® за компетентен, професионален, етичен финансов съвет

София

Ясер Ел Амин – тел: +359 (0)877 903 402 ел. поща : yasser.elamin@idfk.bg
Пламен Бочев – тел. 088 288 7057 ел. поща: plambochev@gmail.com
Йорданка Георгиева – тел. 088 533 5773, ел. поща: Yordanka.Georgieva@idfk.org
Олег Григоров –  тел. 089 866 1154, ел. поща: oleg.grigorov@idfk.bg
Яна Гърдева –  тел. 089 578 1981, ел. поща: Yana.Rasheva@nninsurance.bg
Димитър Димитров – тел. 088 851 4108, ел. поща: kddodit@gmail.com
Преслав Китипов – тел. 088 899 7315, ел. поща: office@lifeplan.bg
Елена Клисарска – тел. 087 969 0173, ел. поща: klisarska.elena@gmail.com
Милен Костов – тел. 088 595 5348, ел. поща: milen.kostov@idfk.bg
Виолета Мамарова – тел. 088 404 4988, ел. поща: vili.mamarova@gmail.com
Кирил Миланов – тел. 089 672 2261, ел. поща:  kiril.milanov@idfk.bg
Даяна Начева, тел. +359 88 761 5198, ел. поща: dayana.nacheva.dfk@gmail.com
Иванка Костова – тел. 089 847 8818,ел. поща: ivanka.kostova@idfk.bg
Биляна Сотирова – тел. 088 987 7988, ел.поща:  bilyana.sotirova@nninsurance.bg
Гергана Стоименова – тел. 089 972 0281, ел.поща: gergana.stoimenova@nninsurance.bg
Николай Устамитев – тел.  088 598 3303, ел.поща: n.ustamitev@gmail.com
Светлана Данева – София

 В.Търново


Сесгин Шефкетов – тел.: 087 900 2260, ел.поща: s.shefketov@gmail.com
Илона Коцополус

 Враца

Станимир Нацев – тел.: 089 853 6915 и 87 862 6069, ел. поща: stanimir_natsev@yahoo.com

Биляна Николова – тел.:087 904 4439, ел.поща: bilyna.nikolova@nninsurance.bg.

 

Дупница


Валентин Иванов – Дупница – тел.: 089 974 4878, ел.поща: vibcd@abv.bg

 

Пловдив


Радостина Балова – Пловдив – тел.: 088 825 5586, ел. поща: radostbalova@gmail.com
Любослав Благоев – Пловдив – тел.: 088 823 3777; 088 234 8343, ел.поща:
blagoev@ardesconsult.com; blagoev@ardesfinance.eu
Росица Денева – Пловдив – тел.: 089 991 7999, ел.поща: si_consulting@abv.bg

Вахан Тахмизян – Пловдив – тел.: 089 849 2530, ел.поща: vahan@vahan-team.com