Контакти

За кореспонденция с ИДФК

ул. “Любен Каравелов” № 27, София 1142
Тел/Факс: (02) 963 0414
ел поща: admin@idfk.org

Тел/Факс: (02) 963 0414

Форма за контакт