Анкета

Темата на анкетата е много важна, надяваме се разбирате защо.
Приканваме ви да помислите добре преди да отговорите.

Какво Ви пречи да управлявате по-добре парите си?
142 votes · 19 answers
Гласувай