Какво трябва да знаете

Финансовите консултанти предлагат опознавателна първа среща. Тя е от важно значение както за клиента, така и за консултантa. Финансовото планиране е дългосрочно обвързване, а не еднократна среща. Затова задавайте множество въпроси. 

Добрият финансов консултант е този, който не Ви кара да бързате. Той Ви изслушва внимателно и обяснява къде може да Ви помогне, и къде – не. Ето някои неща, които трябва да имате предвид: 

Каква е тяхната квалификация?

Когато избирате финансов консултант, бъдете сигурни, че има необходимата квалификация

Какъв опит имат?

Опитът е изключително важен, когато избирате професионалист. Задайте въпроси от колко години консултира, дейностите, с които се е занимавал, и как това се свързва със сегашната му дейност. Питайте и за опита на консултанта да работи с хора със ситуация като Вашата.

Каква е тяхната специализация? 

Различните финансови консултанти имат различен опит и специализации – например пенсионно планиране, данъчно планиране и др. Важно е компетенциите на финансовия Ви консултант да отговарят на Вашите нужди. 

Членове ли са на ИДФК?

ИДФК е водещата в България професионална общност на финансовите консултанти. Членовете на института спазват стриктни критерии за професионализъм и етични стандарти. Те са задължени да поставят Вашия интерес винаги на първо място. 

Как се заплаща за услугите?

Финансовият консултант трябва да изложи пред Вас всички форми на заплащане и такси. Стойността на финансовия Ви план ще зависи изцяло от неговата комплексност и сложност, плюс таксите на консултанта. Има различни начини за заплащане на консултанта – еднократни такси, абонаментни такси за преглед на плана и др.

Още по темата за финансовото планиране

Какво е финансово планиране

Намери дипломиран финансов консултант

Често задавани въпроси