Любослав Благоев, ДФК®

Любослав Благоев е управляващ съдружник в Ардес Консулт ООД и Ардес Финанс ООД. Финансист и инженер с над 40 години трудов стаж и богат опит по машинно конструиране, индустриален и графичен дизайн, маркетинг, фирмено управление и управление на проекти, специалист в областта на бизнес планирането, финансовите анализи и управлението на проекти, финансирани от ЕС.

Носител на званието “Дипломиран Финансов Консултант®” (“ДФК®”) и член на ИДФК.

Тел.: 0888 233 777; 0882 348 343

ел.поща: blagoev@ardesconsult.com; blagoev@ardesfinance.eu