Радостина Балова, ДФК®

 Професионален  финансов консултант към NN,

10 годишен опит в сферата на финансовите услуги. Натрупан богат практически опит в областта на управлението и планирането на личните финанси, с над 170 индивидуални и корпоративни клиенти.  Утвърден опит в решаване на индивидуални казуси и финансови цели, посредством комплексно и целево планиране. Богат опит в работа с клиенти и мениджмънт на консултантска структура.

От 2015г. Дипломиран финансов консултант и член на ИДФК.

тел.: 088 825 5586

ел.поща: radostbalova@gmail.com