За ИДФК

Мисия на Института на Дипломираните Финансови Консултанти:

 • Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България
 • Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им
 • Работи за издигане финансовата култура на потребителите

Управителен съвет

 • Преслав Китипов – председател на УС
 • Николай Устамитев- заместник-председател на УС
 • Ясер Ел Амин – член на УС
 • Олег Григоров – Член на УС
 • Георги Колев – Член на УС

Документи

 • Устав на ИДФК – PDF
 • Етичен Кодекс на ИДФК – PDF
 • Правила за използване на колективна марка  ДФК ® (забележка: срокът на действие на регистрираната марка е продължен до 2028 г.) – PDF

Годишни Отчети

С годишните отчети на „СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАНТИ“ с ЕИК: 131270151, можете да се запознаете на страницата на Агенцията по вписванията.

За контакти:
admin@idfk.org
гр. София,
Младост 4,
бул. Околовръстен път 257, ет. 2

Банкова сметка:
Получател: ИДФК
Банка: 
ДСК
IBAN:  BG
26STSA93000027262539
BIC: STSABGSF