• Намери ДФК ®


  Повече


 • Отговори


  Повече


 • Анкета


  Повече


 • Попитай ДФК®


  Повече


 • Новоприети членове на ИДФК

  На Общото събрание на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК), проведено на 17 юни 2017 г. за редовни членове на Института бяха приети 17 души, покрили изискванията и заслужили званиено “ДФК”®. Професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК”®) е знак на професионализъм и етичност в личното финансово консултиране. Носителят на званието “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”) : […]

 • Доходност на пенсионните фондове 2002-2016

  Осигурените в УПФ и ДПФ са губещи защото:
  *) реална доходност на всички осигурени в ДПФ е отрицателна,
  *) реалната доходнст на осигурените н УПФ е недостатъчна и прави две пенсии по-малко от една.

 • ИДФК за измененията в КСО

  ИДФК прави пет предложения за допълване текстовете на ЗИД на КСО, от които по-важните са три – избор на фазата на натрупване, гарантиране на допълнителни пенсии от УПФ и по-гъвкав достъп до пенсии от УПФ

 • Професионалното звание ДФК®

  (Дипломиран финансов консултант®)


  Всичко за ДФК®


 • За осъществяване на мисията си институтът присъжда професионалното звание ДФК® – знак за компетентност, етичност и професионализъм в сферата на финансовите консултации. ДФК® е регистрирана марка, собственост на ИДФК, и се присъжда на лица, които отговарят на солидни изисквания.

  • Съвременни методи на обучение, без откъсване от работният процес.
  • Професионално развитие с перспектива.
  • Удовлетворени клиенти, оценяващи предимствата на комплексното финансово планиране.

ИДФК – професионализъм и етичност при финансовите консултации.


 • Мисия

 • Институтът на Дипломираните Финансови Консултанти:

  * Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България.

  * Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им.

  * Работи за издигане финансовата култура на потребителите.