Начало


 • Намери ДФК ®


  Повече


 • Отговори


  Повече


 • Анкета


  Повече


 • Попитай ДФК®


  Повече


 • Започна записване за обучение по програмата за ДФК®

  Тече записване за програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти (ДФК®). Лекциите започват на 5 октомври 2020г. Повече информация в раздел “За кандидат ДФК®“ Получилите професионалното звание “ДФК®”: – Са подготвени на практика да предоставят услугата комплексно финансово планиране в най-добър интерес на клиентите си; – Отговаря на и надхвърлят регулаторните изисквания за компетентност при […]

 • Новоприети членове на ИДФК

  На Общото събрание на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК), проведено на 17 юни 2017 г. за редовни членове на Института бяха приети 17 души, покрили изискванията и заслужили званиено “ДФК”®. Професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК”®) е знак на професионализъм и етичност в личното финансово консултиране. Носителят на званието “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”) : […]

 • Професионалното звание ДФК®

  (Дипломиран финансов консултант®)


  Всичко за ДФК®


 • За осъществяване на мисията си институтът присъжда професионалното звание ДФК® – знак за компетентност, етичност и професионализъм в сферата на финансовите консултации. ДФК® е регистрирана марка, собственост на ИДФК, и се присъжда на лица, които отговарят на солидни изисквания.

  • Съвременни методи на обучение, без откъсване от работният процес.
  • Професионално развитие с перспектива.
  • Удовлетворени клиенти, оценяващи предимствата на комплексното финансово планиране.

ИДФК – професионализъм и етичност при финансовите консултации.


 • Мисия

 • Институтът на Дипломираните Финансови Консултанти:

  * Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България.

  * Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им.

  * Работи за издигане финансовата култура на потребителите.