• Нов курс за ДФК®
    Нов курс за Дипломирани финансови консултанти®

Професионалното звание ДФК®

(Дипломиран финансов консултант®)

Всичко за ДФК® За осъществяване на мисията си институтът присъжда професионалното звание ДФК® – знак за компетентност, етичност и професионализъм в сферата на финансовите консултации. ДФК® е регистрирана марка, собственост на ИДФК, и се присъжда на лица, които отговарят на солидни изисквания.

  • Съвременни методи на обучение, без откъсване от работния процес
  • Професионално развитие с перспектива
  • Удовлетворени клиенти, които оценяват предимствата на комплексното финансово планиране.

ИДФК® – професионализъм и етичност при финансовите консултации


Мисия ИДФК

* Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България
* Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им
* Работи за издигане финансовата култура на потребителите


Последни новини

17.01.2023г. от 18:30 ч. Събитие на тема „Българска фoндова борса“

17.01.2023г. от 18:30 ч.Радослав Желязов, Началник отдел „Емитенти и членство“ към БФБ АД. За членовете на ИДФК г-н Желязов ще представи темите: Как работи Борсата /регулиран пазар, многостранна система за търговия, BEAM, BSE International, IPO, търгувани инструменти, индекси/; Инфраструктура на пазара /борса, депозитар, инвестиционни посредници, емитенти, корпоративни събития, инвеститори/; Достъп до пазара /платформи за търговия, … Още

01.12.2022г. от 18:00 ч. Събитие на тема „Икономическа статистика“

01.12.2022г. от 18:00 ч. Д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ). Онлайн събитие на тема „Икономическа статистика“. Съдържание: Актуални данни за БВП и прогнози Актуални данни за инфлацията и прогнози Информация, свързана със статистика на цени на жилища Динамика при банковите депозити, свързани с наблюдаваната динамика при потреблението Коментари по данни от преброяване на … Още

Онлайн семинар на тема P2P инвестиции, 24.11.2022г. от 18:00 часа

На 24.11.2022г., Благовест Караджов, управител в инвестиционната P2P (peer to peer) платформа iuvo, ще представи пред дипломираните финансови консултанти: 1. Какво е P2P? 2. Какво представлява iuvo? 3. Как се структурират продуктите от iuvo? Т.е. какво купува клиента? 4. Продукти на iuvo с фиксирана доходност срещу такива с плаваща 5. Ползи за клиентите и защита … Още