• Нов курс за ДФК®
    Нов курс за Дипломирани финансови консултанти®

Професионалното звание ДФК®

(Дипломиран финансов консултант®)

Всичко за ДФК® За осъществяване на мисията си институтът присъжда професионалното звание ДФК® – знак за компетентност, етичност и професионализъм в сферата на финансовите консултации. ДФК® е регистрирана марка, собственост на ИДФК, и се присъжда на лица, които отговарят на солидни изисквания.

  • Съвременни методи на обучение, без откъсване от работния процес
  • Професионално развитие с перспектива
  • Удовлетворени клиенти, които оценяват предимствата на комплексното финансово планиране.

ИДФК® – професионализъм и етичност при финансовите консултации


Мисия ИДФК

* Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България
* Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им
* Работи за издигане финансовата култура на потребителите


Последни новини

Нов курс за Дипломирани финансови консултанти®

Уважаеми колеги и приятели, Започна кампанията по записване за новата програма за Дипломирани финансови консултанти®, период 2022/2023. Изцяло онлайн. Възможност за следване на собствен ритъм на обучение. Предимства за носителите на званието ДФК®: Възможност за стартиране на собствена практика в областта на финансовото планиране ; Отговаряте на изискванията на стандарт БДС ISO22 2222:2014 По-добри перспективи за … Още

АКТУАЛНО – измененията в Кодекса за социално осигуряване

ИДФК предлага онлайн курс по пенсионно планиране, основано на последните изменения в Кодекса за социално осигуряване. Виж повече подробности.   Какво? Обучение по “Пенсионно планиране” – Модул 23 от академичната програма на ИДФК Защо? За да бъде компетентен да предоставя професионално пенсионно планиране след 1.01.2021 г., ДФК, както и други професионалисти в областта, трябва да … Още

Започна записване за обучение по програмата за ДФК®

Тече записване за програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти (ДФК®). Лекциите започват на 5 октомври 2020г. Повече информация в раздел „За кандидат ДФК®„ Получилите професионалното звание „ДФК®“: – Са подготвени на практика да предоставят услугата комплексно финансово планиране в най-добър интерес на клиентите си; – Отговаря на и надхвърлят регулаторните изисквания за компетентност при … Още

Новоприети членове на ИДФК

На Общото събрание на сдружение Институт на дипломираните финансови консултанти (ИДФК), проведено на 17 юни 2017 г. за редовни членове на Института бяха приети 17 души, покрили изискванията и заслужили званиено „ДФК“®. Професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” („ДФК“®) е знак на професионализъм и етичност в личното финансово консултиране. Носителят на званието “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”) : … Още