• Нов курс за ДФК®
    Нов курс за Дипломирани финансови консултанти®

Професионалното звание ДФК®

(Дипломиран финансов консултант®)

Всичко за ДФК®.

За осъществяване на мисията си институтът присъжда професионалното звание ДФК® – знак за компетентност, етичност и професионализъм в сферата на финансовите консултации. ДФК® е регистрирана марка, собственост на ИДФК, и се присъжда на лица, които отговарят на солидни изисквания.

  • Съвременни методи на обучение, без откъсване от работния процес
  • Професионално развитие с перспектива
  • Удовлетворени клиенти, които оценяват предимствата на комплексното финансово планиране.

ИДФК® – професионализъм и етичност при финансовите консултации


Мисия ИДФК

* Изгражда и популяризира финансовото консултиране като професия в България
* Подпомага членовете си в професионалното и качествено обслужване на клиентите им
* Работи за издигане финансовата култура на потребителите


Последни новини

„Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти“ от Данъчна Акдемия

„Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти“ от Данъчна Акдемия. Формуляр за записване с отстъпка. В допълнение на курса,  д-р  Светлин Кръстанов ще проведе една групова онлайн Q&A сесия по материала в курса с продължителност до 60 минути при положение, че има минимум 10 записани участника от ИДФК. Датата за тази сесия ще уточним допълнително … Още

Обновен курс М23 „Пенсионно планиране“ от програмата на ИДФК®

Преподавател: Д-р, Любомир Христов, ChFC Първа лекция : Вторник, 21 март от 18:30 до 20 ч. Последна лекция: 27 април от 18:30 Всеки вторник и четвъртък от 18:30 Вместо вторник, 18 април, лекцията ще бъде в сряда, 19 април от 18:30 ч Място: Google Meet. Всеки записал се ще получи календар няколко дни преди началото. … Още

17.01.2023г. от 18:30 ч. Събитие на тема „Българска фoндова борса“

17.01.2023г. от 18:30 ч.Радослав Желязов, Началник отдел „Емитенти и членство“ към БФБ АД. За членовете на ИДФК г-н Желязов ще представи темите: Как работи Борсата /регулиран пазар, многостранна система за търговия, BEAM, BSE International, IPO, търгувани инструменти, индекси/; Инфраструктура на пазара /борса, депозитар, инвестиционни посредници, емитенти, корпоративни събития, инвеститори/; Достъп до пазара /платформи за търговия, … Още

01.12.2022г. от 18:00 ч. Събитие на тема „Икономическа статистика“

01.12.2022г. от 18:00 ч. Д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ). Онлайн събитие на тема „Икономическа статистика“. Съдържание: Актуални данни за БВП и прогнози Актуални данни за инфлацията и прогнози Информация, свързана със статистика на цени на жилища Динамика при банковите депозити, свързани с наблюдаваната динамика при потреблението Коментари по данни от преброяване на … Още