Изпитни сесии за 2024 г.

Изпитните сесии за 2024 г. ще се проведат по следния график, по избор на обучаващите се:

 • 08.06.2024г., 10:00
 • 15.06.2024г., 10:00
 • 19.10.2024г., 10:00
 • 14.12.2024 г.,10:00

За обявените дати заявете тест по един от следните модули:

 • Семестър I     (модули M11-M14) или
 • Семестър II    (модули M21-M23) или
 • Семестър III   (модули M31-M33)

Условията, на които трябва да отговаряте за допускане до изпит:

 • Да сте закупили и преминали всички модули от съответния семестър, независимо от избраната форма на обучение;
 • Да носите в себе си документ за самоличност;
 • Да се явите в залата определена за изпит най-късно 15 (петнадесет) минути преди началния час*.
 • Да се регистрирате за изпит най-късно 15 (петнадесет) дни преди датата на провеждането му.
 • Да сте превели таксата за изпита най-късно 5 работни дни преди дата на провеждане.

*Към момента няма опция за дистанционно провеждане на изпити.

Разрешени пособия, предмети и вещи:

 • Калкулатор (не на мобилен телефон или смарт часовник)
 • Вода или други безалкохолни напитки (без обозначителни знаци и етикети)
 • Очила

Ние ще Ви осигурим:

 • Тест
 • Листове за чернова
 • Молив
 • Химикалка

Защитата на разработен финансов план по модул „М34 Житейско финансово планиране (Финансов план за клиент)“ е пред изпитна комисия по съгласуван между страните индивидуален график. Запитване.

При въпроси – admin@idfk.org

Продължаващото обучение е част от програмата на всеки ДФК®