Въпроси

Какво е финансовото планиране?

Мислете за финансовото планиране като за пътна карта, начин да стигнете от тук до там за определено време, с най-малко отклонения и като избягвате дупките по пътя. Несъмнено имате житейски цели като:

 • Дом – мечта;
 • Добро образование за децата;
 • Златни години в удобство и с достойноство;
 • Бизнес, който искате да започнете;
 • Наследство, което желаете да оставите на семейството си.

Личното финансово планиране помага да реализирате тези цели чрез подходящо управление на личните ви финансови ресурси. Финансовото планиране е процес, а не продукт. Може да използвате конкретни инвестиционни или застрахователни продукти или други инструменти, като завещение, но те са само средства за постигане на целите, които сами си поставяте.

Как да разбера дали имам нужда от финансов план?

Имате ли усещане, че печелите добри пари, но не можете да покажете какво сте постигнали?

 • Обърква ли ви разнообразието от инвестиционни възможности?
 • Дали инвестициите ви работят заедно в добре дефиниран портфейл, с който е вероятно да постигнете целите си?
 • Подходящ ли е рискът, който сте поели за постигане на целите си?
 • Спорите ли с партньора си колко да харчите и спестявате?
 • Съмнявате ли се дали имате подходящия вид и размер застраховки?
 • Притеснявате ли се дали ще имате достатъчно средства за пенсиониране?

Ако отговорихте с ДА на един или няколко от тези въпроси, професионален финансов консултант може да ви помогне.

Как работи финансовото планиране?

Първо, заедно с вашия финансов консултант, ще определите и подредите по важност житейските си цели. Какво е реалистично при вашите обстоятелства и какво не е? След това консултантът ви ще събере финансова информация от вас, ще направи преглед на текущия ви паричен поток (доходи и разходи), на застрахователните ви полици, на капитала ви. Ще оцени инвестициите ви, пенсионните ви нужди, данъчните задължения и наследствения ви план. Като вземе предвид целите и текущите ви ресурси, консултантът ще разработи индивидуален финансов план, който да ви помогне по най-добрия начин да постигнете целите си при най-добро използване на текущите ви и бъдещи средства.
След това можете да приведете в действие специфични стратегии, за да изпълните плана. Те могат да включват натрупване на “авариен” фонд, изпълнение на бюджет и план за спестяване, започване на инвестиционна програма или пренасочване на текущите инвестиции, закупуване на животозастраховка и др.

Мога ли да направя сам/сама финансовия си план?

Ако разполагате с време и знания, ако финансовата ви ситуация не е много сложна, може и да сте в състояние да направите самостоятелно много от това, което се изисква. Трябва , обаче, сериозно да се замислите за наемане на квалифициран и професионален финансов консултант, ако:

 • Имате малък или нямате финансов опит;
 • Не обичате работата с числа;
 • Нямате склонност към финансите;
 • Не разполагате с достатъчно време – обикновено най-голямата пречка;
 • Желаете обективна, външна перспектива и поглед върху финансовите си дела;
 • Финансовите ви обстоятелства са сложни.

Отлагането е най-голямата заплаха за финансовата ви независимост, а използването на професионален консултант ще поддържа темпото. За мнозина някои аспекти на финансовото планиране са твърде сложни. Например, да определят каква сума трябва да натрупат преди пенсиониране или за колко години ще стигне натрупаното. Добрият финансов консултант работи съвместно с другите ви финансови специалисти като брокери, счетоводители и застрахователни агенти, за да координира услугите им с вашите финансови нужди.

Как да разбера дали финансовият консултант е квалифициран да ми помогне?

За да получи званието ДФК®, човек изучава шест сфери, важни за комплексното финансово планиране, в т. ч. застраховане, пенсионно планиране, инвестиции, семейно право и наследствено планиране. След това трябва да демонстрира компетентност, като положи Комплексен изпит за ДФК®. Ударението при обучението и изпита е взаимовръзката между финансовите сфери и необходимостта от обективен анализ на целите и обстоятелствата на клиента. ДФК® трябва също да покрият изисквания за продължаващо обучение, опит и етични стандарти, за да поддържат правото да използват марката ДФК®. ДФК® са квалифицирани да ви дадат подходящия за вас и вашите обстоятелства финансов съвет, като поставят в центъра на съвета си вас.

Дипломираният финансов консултант, инвестиционен консултант ли е ?

Дипломиран финансов консултант (ДФК®) е запазена търговска марка, а ИДФК е сдружение в полза на своите членове, за постигане на определените в този устав цели.

Трябва да знаете, че единствено Комисията за финансов надзор провежда изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант и издава съответните лицензи. За да може едно лице да упражнява тези дейности, то освен съответните лицензи трябва да работи за инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка, на съответния трудов договор.

Няма пречка едно лице, защитило званието ДФК®, да притежава и поддържа различни лицензии, както и да упражнява лицензирани професии, при спазване на законовите изисквания.

Намери консултант – ДФК®

Стани консултант – ДФК®