Въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е финансовото планиране?

Мислете за финансовото планиране като за пътна карта, начин да стигнете от тук до там за определено време, с най-малко отклонения и като избягвате дупките по пътя. Несъмнено имаге житейски цели като:

 • Дом – мечта;
 • Добро образование за децата;
 • Златни години в удобство и с достойноство;
 • Бизнес, който искате да започнете;
 • Наследство, което желаете да оставите на семейството си.

Личното финансово планиране помага да реализирате тези цели чрез подходящо управление на личните ви финансови ресурси. Финансовото планиране е процес, а не продукт. Може да използвате конкретни инвестиционни или застрахователни продукти или други инструменти, като завещение, но само като средства за постигане на целите, които сами си поставяте.

Как да разбера дали имам нужда от финансов план?

Имате ли усещане, че печелите добри пари, но не можете да покажете какво сте постигнали?

 • Обръква ли ви разнообразието от инвестиционни възможности?
 • Дали инвестициите ви работят заедно в добре дефиниран портфейл, с който е вероятно да постигнете целите си?
 • Подходящ ли е риска, който сте поели за постигане на целите си?
 • Спорите ли с партньора си колко да харчите и спестявате?
 • Съмнявате ли се дали имате подходящия вид и размер застраховки?
 • Притестнявате ли се дали ще имате достатъчно средства за да се пенсионирате?

Ако отговорихте с ДА на един или няколко от тези въпроса, професионален финансов консултант може да ви помогне.

Как работи финансовото планиране?

Първо, заедно с вашия финансов консултант, ще определите и подредите по важност житейските си цели. Какво е реалистично при вашите обстоятелства и какво не е? След това консултантът ви ще събере финансова информация от вас, ще направи преглед на текущия ви паричен поток (доходи и разходи), на застрахователните ви полици, на капитала ви. Ще оцени инвестициите ви, пенсионните ви нужди, данъчните задължения и наследствения ви план. Като вземе предвид целите и текущите ви ресурси, консултантът ще разработи индивидуален финансов план, който да ви помогне по най-добрия начин да постигнете целите си при най-добро използване на текущите ви и бъдещи средства.
След това можете да приведете в действие специфични стратегии за да изпълните плана. Те могат да включват натрупване на “авариен” фонд, изпълнение на бюджет и план за спестяване, започване на инвестиционна програма или пренасочване на текущите инвестиции, закупуване на животозастраховка и др.
Мога ли да направя сам/ сама финансовия си план?

Ако разполагате с време и знания, ако финансовата ви ситуация не е много сложна, може и да сте в състояние да направите самостоятелно много от това, което се изисква. Трябва , обаче, сериозно да се замислите за наемане на квалифициран и професионален финансов консултант ако:

 • Имате малко или нямате финансов опит;
 • Не обичате работата с числа;
 • Нямате склонност към финансите;
 • Не разполагате с достатъчно време – обикновено най-голямата пречка;
 • Желаете обективна, външна перспектива и поглед върху финансовите си дела;
 • Финансовите ви обстоятелства са сложни.

Отлагането е най-голямата заплаха за финансовата ви независимост, а използването на професионален консултант ще поддържа темпото. За мнозина някои аспекти на финансовото планиране са твърде сложни. Например, да определят каква сума трябва да натрупат преди пенсиониране или за колко години ще стигне натрупаното. Добрият финансов консултант работи съвместно с другите ви финансови специалисти като брокери, счетоводители и застрахователни агенти, да да кооридира услугите им с вашите финансови нужди

Как да разбера дали финансовият консултант е квалифициран да ми помогне?

Не всеки, който се представя за финансов консултант е “Дипломиран финансов консултант®” (ДФК®). За да получи званието ДФК®, човек изучава шест сфери, важни за комплексното финансово планиране, в т. ч. застраховане, пенсионно планиране, инвестиции, семейно право и наследствено планиране. След това трябва да демонстрира компетентност като положи Комплексен изпит за ДФК®. Ударението при обучението и изпита е взаимовръзката между финансовите сфери и необходимостта от обективен анализ на целите и обстоятелствата на клиента. ДФК® трябва също да покрият изисквания за продължаващо обучение, опит и етични стандарти, за да поддържат правото да използват марката ДФК®. Само ДФК® са квалифицирани да ви дадат подходящия за вас и вашите обстоятелства финансов съвет, като поставят в центъра на съвета си вас, а не продажба на продукт.