Консултанти и членове

Носители на званието ДФК®

Личните финансови консултанти, които притежават званието ДФК®, преминават програма и полагат изпити, които следват най-високите стандарти в областта. Освен това, всеки ДФК® трябва да поддържа своите знания и умения чрез ежегодно продължаващо обучение.

София

Варна

 • Мария Йорданова – тел. 0899 98 66 66, ел. поща: arenaconsultm@gmail.com
 • Николай Георгиев, работи и в Добрич- тел. 0887 000 214, ел. поща: niki1981@abv.bg

Велико Търново

Враца

Дупница

 • Валентин Иванов – тел.: 089 974 4878, ел.поща: vibcd@abv.bg

Пловдив

Бургас

Отпаднали членове на ИДФК

Съгласно Устава на сдружението, Правилника за лицензиране, Правилата за използване на колективната марка „Дипломиран Финансов Консултант“ и решения на УС на ИДФК, публикуваме списък с отпаднали членове на сдружението, които са без права за използване на званието ДФК®.

 • Александър Томов
 • Ангел Ангелов
 • Биляна Николова
 • Васимир Радулов
 • Валентин Иванов
 • Даниел Асенов
 • Десислава Рачева
 • Емилия Трухчева
 • Ива Ангелова
 • Иван Гебрелиев
 • Иван Луков
 • Иванка Тренкова
 • Луиза Тодорова-Йорданова
 • Любка Савова
 • Милена Александрова
 • Николай Милушев
 • Росица Денева
 • Тихомир Панайотов
 • Янка Еленкова

Асоциирани членове

Съгласно Уства на ИДФК, сдружението може да приема асоциирани членове, заети в сферата на финансовите услуги, но без да са покрили до момента критериите за присъждане на професионалното звание ДФК®. Това са:

 • Анелия Ралинова-Николова
 • Елисавета Йосифова