Как да стана ДФК

Как да придобия професионалното звание ДФК®?

 1. Завършете Програмата за ОБУЧЕНИЕ за ДФК. (Запознайте се с Учебния план (PDF))
 2. Положете комплексен ИЗПИТ за ДФК.
 3. Демонстрирайте подходящ ОПИТ във финансовата сфера и работа с клиенти.
 4. Положете етичната клетва и спазвайте ЕТИЧНИЯ КОДЕКС на ИДФК
 5. Станете редовен член на ИДФК. (Устав на ИДФК)

ОБУЧЕНИЕ

Програмата за обучение за ДФК® е разработена от ИДФК и е в съответствие с изискванията на европейската практика.  Регистрационна карта (DOC). За записване – изпратете попълнена Регистрационна карта и копие от необходимите документи на адрес admin@idfk.org

ИЗПИТ

Завършилите успешно обучението за ДФК® подават заявление. Заявления свободен текст се подават по ел. поща на адрес admin@idfk.org

ОПИТ

За присъждане на професионалното звание ДФК® кандидатът трябва да демонстрира минимум една година подходящ опит – инвестиционен брокер, застрахователен брокер, застрахователен или инвестиционен агент, служител частно банкиране и други дейности, свързани с обслужване на клиенти. Управителният съвет преценява дали демонстрираният опит е подходящ или не за всяко отделно заявление.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Кандидатът за професионалното званието ДФК® полага клетва и се задължава да спазва изискванията на Етичния кодекс на ИДФК.  (PDF).

След успешно издържан изпит за ДФК®, кандидатът подава ЗАЯВЛЕНИЕ до ИДФК. Формата на Заявлението може да се изтегли от тук (PDF). Заявлението се заверява нотариално и се подава по пощата на указания в него адрес. В рамките на 45 дена след получаване на заявлението Управителния съвет на ИДФК присъжда професионалното звание ДФК® на кандидата или му съобщава за отрицателното си решение с мотивиран отказ.

Присъждане на професионалното звание “ДФК®”

Всеки завършил учебната програма по финансово планиране и успешно издържал комплексен изпит за ДФК®  и изпълняващ условията за опит и етичност, може да кандидатства пред ИДФК за присъждане на професионалното звание ДФК® – знак на компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги. За целта:

 1. Запознайте се с Устава на ИДФК (PDF);
 2. Припомнете си Етичния кодекс на ИДФК (PDF);
 3. Запознайте се с Правилата за използване на колективната марка ДФК® (PDF);
 4. ПОПЪЛНЕНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ за получаване на финансово звание  ДФК® (PDF);
 5. ЗАВЕРЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО НОТАРИАЛНО!
 6. Приложете копиe от Диплом за завършено висше образование;
 7. ИЗПРАТЕТЕ подписаното и нотариално заверено ЗАЯВЛЕНИЕ заедно с копията от докуметите по т. 6 на адрес:
  ИДФК, : гр. София, Младост 4, бул. Околовръстен път 257, ет. 2