Записване и условия

За записване в Програмата за обучение на Дипломирани финансови консултанти е необходимо:

Да имате завършено висше образование (независимо от специалността) или завършен минимум трети курс в икономическа специалност.

Документи:

  • Копие от диплома за завършено образование (най-високата степен) или удостоверение  за завършен трети курс от висшето учебно заведение. (Ако притежавате Сертификат от КФН, сканирайте и приложете и него).
  • Попълнена Регистрационна карта. За да попълните регистрационната карта, Ви е необходим профил в Google. Същият ще Ви е нужен и след това, в процеса на обучение. Указания за създаване на профил в Google
  • Платежно нареждане за внесен депозит в размер на 100 лв. (Депозитът се приспада от цената за обучение, но не се възстановява при отказ от обучение).

Къде и как се предлага?

Програмата се предлага като дистанционно обучение във формат “виртуална класна стая”. Използат се онлайн платформи от тип класна стая. От дистанционната форма могат да се възползват курсисти от цялата страна без да се налага да пътуват.

Изпитите се провеждат присъствено в гр. София.

Запитвания – по електронна поща на адрес admin@idfk.org

Банкова сметка на ИДФК:

Получател: ИДФК
Банка: Банка ДСК
IBAN: BG26STSA93000027262539
BIC: STSABGSF
Основание: Депозит за обучение

(Забележка: Остатъкът до пълния размер на таксата за първия семестър е дължим не по-късно от една седмица преди началото на обучението. Таксите за втори и трети семестър се внасят не по-късно от една седмица преди началото на съответния семестър.)

Поздравления за решението да инвестирате в себе си и успех!