Защо да стана ДФК

Желаете да сте на предната линия на нова и вълнуваща професия? Желаете да помогнете на клиентите си да използват парите си по най-добрия начин? Станете Дипломиран финансов консултант – ДФК®. ДФК® е знак за компетентност, професионализъм и етичност в сферата на финансовите услуги.

Предимства за носителите на званието ДФК®

  1. По-добри перспективи за кариера във финансовия сектор – банки, застрахователни компании, инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионни дружества;
  2. Професионално удовлетворение, че сте доказали компетентност и професионализъм като сте завоювали професионално звание;
  3. Удовлетворени клиенти, оценяващи предимствата на комплексното финансово планиране.

ИНВЕСТИРАЙТЕ В СЕБЕ СИ И В ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ СИ.