Намери консултант

Носители на званието ДФК®

Потърсете ДФК® за компетентен, професионален, етичен финансов съвет

София

Георги Колев – тел. 089 990 9777 ел. поща: georgi.kolev@idfk.bg                                                                                                                           Пламен Бочев – тел. 088 288 7057 ел. поща: plambochev@gmail.com
Йорданка Георгиева – тел. 088 533 5773, ел. поща: yordanka.georgieva@idfk.org
Олег Григоров –  тел. 089 866 1154, ел. поща: oleg.grigorov@idfk.bg
Яна Гърдева –  тел. 089 578 1981, ел. поща: ygardeva@gmail.com
Димитър Димитров – тел. 088 851 4108, ел. поща: kddodit@gmail.com
Преслав Китипов – тел. 088 899 7315, ел. поща: cfc@sofiawise.com
Елена Клисарска – тел. 087 969 0173, ел. поща: klisarska.elena@gmail.com                                                                                                          Лора Китанова – тел. 0887448011, ел. поща: lora_kitanova@yahoo.com
Милен Костов – тел. 088 595 5348, ел.поща: milen.kostov@idfk.bg
Виолета Мамарова – тел. 088 404 4988, ел. поща: vili.mamarova@gmail.com
Кирил Миланов – тел. 089 672 2261, ел.поща:  kiril.milanov@idfk.bg
Даяна Начева, тел. +359 88 761 5198, ел. поща: dayana.nacheva.dfk@gmail.com
Иванка Костова – тел. 089 847 8818,ел. поща: ivanka.kostova@idfk.bg
Биляна Сотирова – тел. 088 987 7988, ел.поща: biliana.sotirova@abv.bg
Гергана Попова – тел. 089 972 0281, ел.поща: gergana.popova@dzi.bg
Николай Устамитев – тел.  088 598 3303, ел.поща: n.ustamitev@gmail.com
Светлана Данева
Ивайло Георгиев Стоичков – тел. 0888894824, ел.поща: ivo_stoichkov@abv.bg
Емил Василев Ничев – тел. 0888 415 965, ел. поща: nichev.ev@gmail.com

Варна и Добрич

Николай Георгиев, – тел. 0887 000 214, ел. поща: niki1981@abv.bg

Велико Търново

Сесгин Шефкетов – тел.: 087 900 2260, ел.поща: s.shefketov@gmail.com
Илона Коцополус

Враца

Станимир Нацев – тел.: 87 862 6069, ел. поща: stanimir_natsev@yahoo.com
Биляна Николова – тел.:087 904 4439, ел.поща: bilyna.nikolova@nninsurance.bg.

Дупница

Валентин Иванов – тел.: 089 974 4878, ел.поща: vibcd@abv.bg

Пловдив

Радостина Балова – тел.: 088 825 5586, ел.поща: radostbalova@gmail.com
Любослав Благоев – тел.: 088 823 3777, ел.поща: blagoev@ardesconsult.com
Росица Денева – тел.: 089 991 7999, ел.поща: si_consulting@abv.bg
Вахан Тахмизян – тел.: 089 849 2530, ел.поща: vahan@vahan-team.com

Бургас

Стоян Георгиев – тел.: 089 977 79 29, ел.поща: stoyan@stoyangeorgiev.bg

Какво трябва да знаете?