Финансово планиране

Ако можехте да постигнете финансовите си цели само със спестяване, нямаше да Ви е необходим финансов план. За съжаление животът е сложен – трудно е да се разбират постоянно променящите се регулации по отношение на пенсиите или данъците. Затова Ви е нужна професионална помощ. 

Професионалният консултант по лични финанси ще Ви помогне да постигнете житейските си цели. Независимо дали става въпрос за образование на деца или покупка на жилище. Дори и по отношение на пенсионирането – то може да Ви се струва далечно, но колкото по-рано започнете да го планирате, толкова повече ще се доближите до финансовата независимост, която искате. 

Професионалният консултант по лични финанси има необходимите компетентности и спазва етични стандарти (виж Етичен кодекс на ИДФК).  Много хора развиват дългогодишни отношения с консултантите си, както състезателят работи със своя треньор, за да се развива и да достигне своя потенциал. 

Ценното на финансовото планиране не се измерва в пари или еквивалента им, а в това, че може да улесни живота Ви и да ви даде чувство за сигурност за сегашната и бъдещата Ви финансова ситуация. 

Още по темата за финансовото планиране

Какво е финансово планиране?

Какво трябва да знаете за финансовото планиране?

Намери дипломиран финансов консултант.

Често задавани въпроси.