Обучение и програма

Какво е oбучение за ДФК®?

ДФК® е знак за компетентност, професионализъм и етичност във финансовите услуги.

1. Кои са дисциплините в програмата и каква е цената?

Семестър I Дистанционен формат Онлайн формат Изпит
М11 Управление на личните финанси 175 лв. 220 лв.
М12 Икономически концепции 205 лв. 255 лв.
М13 Инвестиции и управление на активи 350 лв. 435 лв.
М14 Финансов сектор и регулаторна среда 175  лв. 220 лв.
Общо 905 лв. 1,130 лв. 150 лв.
Семестър II
M21 Инвестиционно планиране 175 лв. 220 лв.
М22 Управление на риска и застрахователно планиране 350 лв. 435 лв.
М23 Пенсионно планиране 350 лв. 435 лв.
Общо 875 лв. 1,090 лв. 150 лв.
Семестър III
М31 Принципи на финансовото планиране и етика 145 лв. 180 лв.
М32 Данъчно планиране 60 лв. 75 лв.
М33 Основи на наследственото и семейно право 60 лв. 75 лв.
Общо 265 лв. 330 лв. 150 лв.
Заключителен модул – ДФК
М34 Житейско финансово планиране (Финансов план за клиент) 490 лв. 590 лв.
Общо 490 лв. 590 лв. 300 лв.
ОБЩО (без отстъпките) 2,535 лв. 3,140 лв. 750 лв.

Важна информация: При записване  и заплащане на цената за цял семестър се получава отстъпка от 5%. При записване и заплащане на цената за цялата програма (три семестъра + Модул  34) се получава отстъпка от 7%.  Редовни членове на ИДФК  ползват отстъпка 10%. Цената за изпит включва един изпит и възможност за един поправителен.

Още важна информация: Явяване на изпит за даден семестър става, след като участникът в програмата е записал и заплатил всички модули (курсове) от съответния семестър.  Лица, които са завършили университетски специалности, в които са учили някои от дисциплините, включени в програмата, могат да  заявят това със съответните доказателства пред Управителния съвет. В такъв случай те могат да бъдат освободени от такса за съответния курс.

2. Какво е съдържанието на програмата за обучение за ДФК®?

Програмата за обучение се провежда в три семестъра, като след всеки семестър се полага изпит. Тя завършва с подготовка и защита на финансов план за реален клиент.

Програмата се предлага в два формата – дистанционен и онлайн формат.

А) Дистанционен формат:

При тази форма всеки участник получава комплект печатни материали, презентации и достъп до видео лекции по съответната дисциплина в продължение на 6 месеца. Участникът се подготвя самостоятелно по тях, след което се явява на изпит в определените изпитни сесии. Записването за обучение е целогодишно.

Б) Онлайн формат:

При сформиране на група от желаещи, не по-малка от 6 лица, по решение на Управителния съвет на ИДФК се организират лекции в реално време, които се провеждат онлайн или присъствено. Записването за този формат е само през месец септември – преди началото на Програмата.

И за двете форми на обучение изпитни сесии се провеждат три пъти годишно през месеците февруари, юни и септември.

За повече подробности, попитайте на адрес admin@idfk.org

3. Каква е продължителността на програмата?

Обучението за онлайн формата започва през първата седмица на м. октомври и трае да края на м. юли на следващата година. Дистанционният формат е целогодишен и участниците могат да записват отделни модули (курсове) или цели семестри по всяко време.

4. Какво ще науча, ако завърша програмата?

Завършилите успешно Програмата за обучение за ДФК® ще придобият знания и умения, които ще им позволят:

  • Да обясняват на потенциалните клиенти принципите и концепциите на финансовото планиране и структурата на всеобхватния финансов план;
  • Да обясняват предлаганите услуги, процеса на планиране, метода на „жизнения цикъл”, необходимата документация, ролята на клиента и задълженията на неговия консултант;
  • Да събират данни за финансовото състояние на клиента, да определят неговите цели, очаквания и поносимост към финансов риск;
  • Да разработват и представят на клиента всеобхватен финансов план (или такъв с ограничен обхват според нуждите на клиента) според обстоятелствата и предварителната уговорка;
  • Да подпомогнат клиента при изпълнение на плана, да координират услугите на други професионалисти, необходими за изпълнение на плана (адвокати, счетоводители, застрахователни агенти, брокери и пр.);
  • Да наблюдават резултатите, да подлагат на периодична преценка плана и да предлагат промени, да поддържат контакт с клиента и да се информират в промените в неговите житейски обстоятелства и как те се отразяват на финансовия план.

6. Какви са изискванията за записване в програмата?