Какво е финансовото планиране

Дефиниране на обхвата на взаимоотношенията 

Вашият финансов консултант трябва да разясни процеса, който ще бъде следван, да открие Вашите нужди и да е сигурен, че ще може да ги удовлетвори. Можете да попитате за неговата професионална компетентност, как работи и как се извършва неговото заплащане. 

Идентифициране на целите Ви

Работата с финансовия консултант за идентифициране на краткосрочните и дългосрочните Ви цели е фундаментът за изграждането на финансовия Ви план. 

Установяване на финансовото Ви състояние

Финансовият консултант ще разгледа обстойно текущото Ви финансово състояние – активи, пасиви, инвестиции, застрахователни покрития и данъчни стратегии. 

Изготвяне на Вашия финансов план

Финансовият Ви консултант ще препоръча подходящи стратегии, продукти и услуги и ще отговори на въпросите, които имате. 

Изпълнение на препоръките

След като сте готови да започнете, ще се задейства Вашият финансов план. Там където е необходимо, Вашият консултант може да работи и с външни експерти, например адвокати и др. 

Преразглеждане на плана

Много вероятно е обстоятелствата в живота и финансовите ви цели да се променят. За това е важно вашият финансов план да се преразглежда на определен период от време, за да е в съответствие с промените.

Още по темата за финансовото планиране

Какво трябва да знаете за финансовото планиране

Намери дипломиран финансов консултант

Често задавани въпроси