Блог » Обновен курс М23 “Пенсионно планиране” от програмата на ИДФК®

Обновен курс М23 „Пенсионно планиране“ от програмата на ИДФК®

Преподавател: Д-р, Любомир Христов, ChFC
Първа лекция : Вторник, 21 март от 18:30 до 20 ч.
Последна лекция: 27 април от 18:30
Всеки вторник и четвъртък от 18:30
Вместо вторник, 18 април, лекцията ще бъде в сряда, 19 април от 18:30 ч
Място: Google Meet. Всеки записал се ще получи календар няколко дни преди началото.
За кого е предназначен: за всички записали се в програмата на ИДФК®, както и за всички ДФК®, като част от акредитираните курсове за продължаващио обучение.

Завършилите курса ще:

  • Могат да обяснят целите, ползите и предназначението на пенсионното планиране;
  • Владеят подхода, методите и техниките на пенсионното планиране;
  • Са запознати с необходимата статистическа информация, използвана при пенсионното планиране и нейните източници;
  • Умеят да правят обосновани допускания за бъдещи стойности на променливите, участващи в оценката за размера на прогнозни пенсии за клиенти;
  • Могат да дават компетентен съвет за това дали е в интерес на клиента да се осигурява в универсален/ професионален пенсионен фонд или не;
  • Предоставят препоръки за подходящо инвестиране за допълнителна пенсия и
  • Съветват за подходящи стратегии за теглене на средства от пенсионен портфейл.

Курсът е съобразен с КСО, в сила от 29.01.2023 г. и последната налична статистическа информация.

Форма за  регистрация* на защитили званието ДФК® или на вече приети за обучение в ИДФК®:

(*За нови кандитати за обучение в Институт на дипломираните финансови консултанти – вижте страницата „Записване и условия„.)


За въпроси: admin@idfk.org.

Вижте още: Защо да стана дипломиран финансов консултант?