За запазване чл. 58 в ЗКИ

Становище на ИДФК по предлаганите от изменения в ЗКИ – Закон за кредитните институции „С отпадането на чл. 58 от ЗКИ значително се подкопава и без това слабата законова защита на кредитополучателите като потребители на банкова услуга. Обратно, с отмяната на чл. 58 от ЗКИ се облекчава въвеждането на кредитополучателите в заблуда, така че те … Още