Пенсионно планиране

  • Ако можеш – част I

    или Как младите могат да забогатеят бавно от д-р Уилям Дж. Бърнстийн превод: Любомир Христов, ChFC Част I Ще ми повярвате ли, ако ви кажа, че има интвестиционна стратегия, която дори седем годишно дете може да разбере, за изпълнението на която ще са ви необходими по 15 минути усилия годишно, в дългосрочен план ще надхвърли […]

  • Пенсиите – И какво от тук насетне?

    Да обобщим: ако правите всичко, което законът ви задължава, за да осигурите старините си, вие ще завършите с около половината от необходимата ви пенсия.