„Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти“ от Данъчна Акдемия

„Данъчни аспекти на сделките с финансови инструменти“ от Данъчна Акдемия. Формуляр за записване с отстъпка. В допълнение на курса,  д-р  Светлин Кръстанов ще проведе една групова онлайн Q&A сесия по материала в курса с продължителност до 60 минути при положение, че има минимум 10 записани участника от ИДФК. Датата за тази сесия ще уточним допълнително … Още

Обновен курс М23 „Пенсионно планиране“ от програмата на ИДФК®

Преподавател: Д-р, Любомир Христов, ChFC Първа лекция : Вторник, 21 март от 18:30 до 20 ч. Последна лекция: 27 април от 18:30 Всеки вторник и четвъртък от 18:30 Вместо вторник, 18 април, лекцията ще бъде в сряда, 19 април от 18:30 ч Място: Google Meet. Всеки записал се ще получи календар няколко дни преди началото. … Още

17.01.2023г. от 18:30 ч. Събитие на тема „Българска фoндова борса“

17.01.2023г. от 18:30 ч.Радослав Желязов, Началник отдел „Емитенти и членство“ към БФБ АД.

За членовете на ИДФК г-н Желязов ще представи темите:

  1. Как работи Борсата /регулиран пазар, многостранна система за търговия, BEAM, BSE International, IPO, търгувани инструменти, индекси/;
  2. Инфраструктура на пазара /борса, депозитар, инвестиционни посредници, емитенти, корпоративни събития, инвеститори/;
  3. Достъп до пазара /платформи за търговия, директен достъп, подаване на поръчки/;
  4. Търговия и ликвидност /търговска сесия, видове поръчки, ликвидност, маркет-мейкър, инвестиционно решение, инвестиционен консултант/;
  5. Нормативна рамка /ЗППЦК, ЗПФИ, Регламенти, данъчно облагане, GDPR/

Визитна картичка:

Служител на БФБ от 1998 г.
Магистър Стопанско управление, Технически университет – София, Стопански факултет
Към настоящия момент на позиция Началник отдел „Емитенти и членство”
Пряко отговорен за допускане на финансови инструменти до търговия;

Допускане на борсови и инвестиционни посредници до търговия;
Участва в създаването на „Национален кодекс за корпоративно управление”;
Участие при разработване на правилата за дейността на БФБ;
Участник в редица проекти за развитието на капиталовия пазар включително международни;
Работа с чуждестранни контрагенти на БФБ-София АД;
Участва в разработката на вътрешни за организацията на БФБ програми и приложения;
Участва в подготовката, обработката и анализа на информация от финансовите отчети на БФБ;
Участва в разработката на предложения за промени в нормативна уредба.
от 07.04.2017 до сега – Член на одитния комитет към БФБ АД
от 22.11.2018 до сега – Основен представител на БФБ в комитета на ползвателите при Централен депозитар АД

Календар на събитията

Продължаващо обучение

Българска фондова борса АД

01.12.2022г. от 18:00 ч. Събитие на тема „Икономическа статистика“

01.12.2022г. от 18:00 ч. Д-р Свилен Колев, заместник-председател на Националния статистически институт (НСИ). Онлайн събитие на тема „Икономическа статистика“. Съдържание: Актуални данни за БВП и прогнози Актуални данни за инфлацията и прогнози Информация, свързана със статистика на цени на жилища Динамика при банковите депозити, свързани с наблюдаваната динамика при потреблението Коментари по данни от преброяване на … Още

Нов курс по програмата за ДФК®

Уважаеми колеги и приятели, Започна кампанията по записване за новата програма за Дипломирани финансови консултанти®, период 2022/2023. Изцяло онлайн. Възможност за следване на собствен ритъм на обучение. Предимства за носителите на званието ДФК®: Възможност за стартиране на собствена практика в областта на финансовото планиране ; Отговаряте на изискванията на стандарт БДС ISO22 2222:2014 По-добри перспективи за … Още