Инвеститорите търсят консултанти, способни да анализират пълната им финансова картина

  Поне в САЩ.  Според проучване, проведено през м август 2013 г. Certified Financial Board of Standards, организацията, която присъжда престижното професионално звание CFP (Certified Fianncial Planner) в САЩ, 84 % от отговорилите смятат, че сертификацията е важна при избора на личен финансов консултант. В допълнение, 91 % очакват съветите, които получават от финансовия си … Още