Позиции

  • За запазване чл. 58 в ЗКИ

    Становище на ИДФК по предлаганите от изменения в ЗКИ – Закон за кредитните институции “С отпадането на чл. 58 от ЗКИ значително се подкопава и без това слабата законова защита на кредитополучателите като потребители на банкова услуга. Обратно, с отмяната на чл. 58 от ЗКИ се облекчава въвеждането на кредитополучателите в заблуда, така че те […]

  • За прекратяване на клептобанкирането у нас

    За слагане край на порочните практики на клептобанкиране група общественици и представители на неправителствени организации предлагаме пакет от 7 законодателни мерки. В течение на м август 2013 г. изброените по-долу мерки бяха подкрепени от 733 подписа в онлайн подписка на сайта www.zashtitise.eu. В открито писмо предлагаме изброените мерки на народните представители, правителството, като информираме Президента и […]