Обновен курс М23 „Пенсионно планиране“ от програмата на ИДФК®

Преподавател: Д-р, Любомир Христов, ChFC Първа лекция : Вторник, 21 март от 18:30 до 20 ч. Последна лекция: 27 април от 18:30 Всеки вторник и четвъртък от 18:30 Вместо вторник, 18 април, лекцията ще бъде в сряда, 19 април от 18:30 ч Място: Google Meet. Всеки записал се ще получи календар няколко дни преди началото. … Още

Как работи независимият финансов консултант в Ирландия?

Разговарям с г-н Кроти като основател и управляващ партньор на Кроти и Ко., фирма, предоставяща независими финансови консултации на бизнес и индивидуални клиенти в Ирландия.