Яна Гърдева, ДФК®

Screenshot 2015-10-20 18.59.44

С повече от пет години практически опит в съветването по лични финанси – индивидуални и семейни консултации.
Анализира настоящия финансов статус, съдейства за идентифициране и приоритизиране на финансовите цели;
Изготвя и наблюдава реализацията на личния Ви финансов план, съобразен с финасовите и житейските цели;
Предоставя препоръки и съвети, насочени към ефективното и оптимизирано управление на личните финанси.
Съдействие и сътрудничество с банкови институции за договаряне на индивидуални кредитни програми за физически лица.

Член на ИДФК от 2014г.

Сертификат по финансово планиране – Open Universities Australia

Магистър по Международни политически отношения и сигурност

Яна Гърдева

тел: 0895 781981

email: Yana.Rasheva@nninsurance.bg