Блог » Доходност на осигурените в пенсионни фондове в България

Доходност на осигурените в пенсионни фондове в България

Доходността на Вашите вноски в частен пенсионен фонд ще определи размера на допълнителната Ви пенсия. Доходността може да се изчисли по два метода – времево-претеглен и парично-претеглен. Осигурените трябва да знаят доходността, изчислена по парично-претегления метод, защото тъкмо тя показва с каква сума ще разполагат преди пенсиониране, а от там – и колко ще е допълнителната им пенсия.

Институтът на дипломираните финансови консултанти (ИДФК) публикува за първи път у нас изчислената по парично-претегления метод доходност[1], на осигурените в пенсионни фондове за 2002-2014 г. и за последните 10 години. Това е доходността, която осигурените в УПФ, ППФ и ДПФ са получили в действителност, като се отчитат размерите на осигурителните им вноски и датите, на които са направени.

Средногодишната реална доходност за периода 2002 – 2014 г. е както следва:

* на осигурените в УПФ – 0.51 % или 51 стотинки на 100 лв. годишно
* на осигурените в ППФ – 0.46 % или 46 стотинки на 100 лв. годишно
* на осигурените в ДПФ – минус 1.08 % или загуба от 1.08 лв. на 100 лв. годишно

За последните 10 години, от 31 декември 2004 до 31 декември 2014 г. средногодишната реална доходност е както следва:

* на осигурените в УПФ – 0.51 % или 51 стотинки на 100 лв. годишно
* на осигурените в ППФ – минус 0.02 % или загуба от 2 стотинки на 100 лв. годишно
* на осигурените в ДПФ – минус 1.59 % или загуба от 1.59 лв. на 100 лв. годишно

Традиционно публикуваната доходност на пенсионните фондове се изчислява по времево претегления метод и е показател за приноса на портфолио мениджърите на пенсионни фондове. През последните 10 години тя е отрицателна в реален израз (след приспадане на инфлацията) и за трите вида пенсионни фондове:

*) на осигурените в УПФ – минус 0.61 % средно годишно
*) на осигурените в ППФ – минус 1.11 % средно годишно
*) на осигурените в ДПФ – минус 0.50 % средно годишно

Това показва, че активното управление на пенсионни фондове е отнемало реална стойност от направените осигурителни вноски.

Ниската реална доходност на пенсионните фондове и осигурените в тях, в съчетание с недостатъчните осигурителни вноски, пораждат съмнение, че пенсионните фондове ще бъдат в състояние да осигурят допълнителни пенсии, заместващи достатъчна част от предпенсионния доход на осигурените.

* * *

Докладът можете да изтеглите тук, а изчисленията тук.

За ИДФК: Институтът на Дипломираните Финансови Консултанти е основан през 2004 г. Разработва, развива и предлага образователна програма за специалисти, предоставящи финансови съвети на индивиди и семейства. Цели да подпомогне широката публика като присъжда професионалното звание “Дипломиран финансов консултант®” (ДФК®) и го поддържа като най-висок стандарт за компетентни, професионални и етични финансови консултации у нас. (https://idfk.org/idfk)

Контакт:
Любомир Христов, ChFC; тел. 089 789 9152; ел.поща: LChristoff@idfk.org

[1] Доходността във всички таблици е представена на годишна база. Това е средногодишната доходност за съответния период. Това съобщение за пресата можете да изтеглите от тук (DOC)