Блог » Пенсиите – И какво от тук насетне?

Пенсиите – И какво от тук насетне?

Това пита Росица от Севлиево. Или друг читател “… какъв точно е номерът с частните и държавните фондове ! Какво губят прехвърлилите се от частно в държавно ? Нека някой да го обясни.”

Ще караме по ред: първо, къде е “тук” и след това – “насетне”.

Необходима ви е пенсия в размер на 80 % от последната ви заплата, за да запазите стила и начина си на живот, който сте имали преди пенсиониране.

След пенсиониране спирате да плащате данъци и осигуровки, за които в момента отиват точно 20 % от брутната ви заплата. Намаляват и други разходи, свързани с ходене на работа – за транспорт, облекло и обяд навън, но пък се увеличат медицинските разходи и тези, свързани със свободното време. Затова, за да запазите начина си на живот след пенсионирате е добре да разполагате с пенсия, равна на 80 % от последната си брутна заплата.

От НОИ обещават 40 %.

Толкова и дават. Средна пенсия – юни 2014 – 328.54 лв., средна заплата септември 2014 – 820 лв (НСИ), съотношение – 40 %

Ако, обаче, сте се осигурявали едновременно в НОИ и УПФ, то пенсията от НОИ ще замества до 30 % от дохода ви преди пенсиониране. НОИ намалява пенсията за осигурявали се в УПФ пропорционално на по-малките вноски, които са правили в НОИ.

Необходима доходност от УПФ 1.25 % – реална

За да наваксате до 40 %, и при 5 % вноска в УПФ, средногодишната реална доходност от УПФ (доходността след приспадане на таксите и инфлацията), трябва да е 1.25 %.

Ако доходността на УПФ е по-ниска от 1.25%, то двете пенсии – от НОИ и УПФ – ще са по-малко от една пенсия само от НОИ, ако бяхте се осигурявали само в НОИ. Ако доходността на УПФ е по-висока от 1.25 % – двете пенсии ще са повече от една. Колко повече? При реалистични допускания – 1-2 % от предпенсионния ни доход повече.

По официални оценки, УПФ са донесли положителна реална доходност от 0.46 % средногодишно за периода 2002-2014 г. Ако тази доходност се запази и в бъдеще, общата ви пенсия от НОИ и УПФ ще е до 39 % при 40 %, обещавани от НОИ в момента.

УПФ или НОИ?

От избора на младите дали 5 % от осигурителната им вноска да остава в НОИ или да се насочва в УПФ, зависи размера на пенсията им. Но този размер се движи в сравнително тесни граници между 39 до 41 % от последната им работна заплата, което е, грубо казано, половината от необходимата им пенсия.

Цялата гюрултия за “избора” е за около 2 % повече или по-малко пенсия.

Трябва да съобразите, че 40 % пенсия от НОИ е горна граница. Възможно и вероятно е в бъдеще пенсионните права, които трупате в НОИ да бъдат намалени – по демографски и фискални причини.

От друга страна, пенсията от УПФ не е ограничена отгоре – тя може да се повиши – при по-висока вноска и/или по-висока доходност.

Колко вероятно е доходността на УПФ да нараства? Невероятно е без радикална промяна в управлението на парите ви в УПФ. В момента структурата на портфейла на УПФ е неподходяща за осем от всеки 10 клиенти, като за седем от тях рискът на портфейла е прекалено нисък. (За това сигнализирах още през 2007 г. – “2017 г., София, Пенсионерски бунтове”). При ниско ниво на риск можете да очаквате ниска доходност в бъдеще.

Да обобщим: ако правите всичко, което законът ви задължава, за да осигурите старините си, вие ще завършите с около половината от необходимата ви пенсия.

Насетне?

От тук нататък има два пътя:

Първо, не правите нищо през активните си години и приспособявате стандарта си на живот към пенсията, т.е. намалявате го наполовина, след като приключите кариерата си.

Второ, през активните си години спестявате и инвестирате извън пенсионната система с цел да си осигурите пенсия, с която да запазите стандарта си на живот.Възможно е, но не е лесно. Как да го направите? Четете на тези страници в събота, 24 януари.