Блог » Три стъпки за добро финансово бъдеще

Три стъпки за добро финансово бъдеще

автор: Преслав Китипов, ДФК

  1. Не се оставяте на дълга. Преди да започнете инвестиционна или спестовна програма погасете задължения. Обикновено лихвата по кредита е по-висока от възвръщаемостта на инвестицията. Такова съчетание може да доведе единствено до декапитализирането ви.

Горното не се отнася до инвеститори със сериозни познания и опит зад гърба си. Или за такива, които печелят завидно добре и биха могли да преглътнат определени загуби. Теоретично може да заемете средства с Годишен процент на разходите (ГПР) от например 7,5%, а да инвестирате равностойна лична сума с очаквана доходност от 12% и да спечелите. В такава ситуация трябва да знаете и да вземете под внимание всички фактори, които определят рисковият ви профил. Не забравяте, че в търсенето на висока доходност може да загубите част от капитала, а кредитът остава.

  1. Съобразете спестовния и инвестиционния планове с жизнения цикъл. В идеалния случай, хората преминават през различни етапи от своя живот. Условно бихме могли да ги разпределим в три категории:

„Уязвими години” – млади двойки, сравнително ниски доходи, обикновено нямате или имате малко остатъчен доход за спестяване, ако с един от вас се случи нещо трябва сериозна сума за да покриете бъдещите разходи за вас и децата, докато се стабилизирате.

„Години на спокойствие” – влизате в 40-те, печелите сравнително добре, а остатъчния доход е по-висок, децата ви са на път да станат финансово независими от вас. Тук е крайно време да помислите как ще финансирате живота си след прекратяване на кариерата.

„Неспокойни години” (Малко преди „Златните”). Влизате в 50-те. Вероятно сте в зенита си и печелите добре (спрямо период 2), ипотечният кредит е към своя край, децата най-вероятно са финансово независими. Разполагаемият доход може би е по-голям и от „годините на спокойствие”. Защо неспокойни? Някои хора от обкръжението ви може би изпитват различни затруднения. Вероятно здравословни. Замисляте се дали и как да се справите с подобни проблеми. Имате съвсем малко време да за запълните „дупките” в пенсионният план. Време е да уредите наследството.

  1. Бюджетирайте и планирайте. Само така ще имате поглед върху финансите си „на длан”. Тогава, като достоен стратег ще разполагате с възможността да виждате рисковете преди да са ви застигнали последствията.

В подкрепа на знанието и финансовата грамотност LifePlan.bg – сайт за лични финанси и личностно развитие със спомоществователството на Институтът на дипломираните финансови консултанти организират „Ден на финансовото планиране“ на 01 Ноември 2014г. в град София от 10:00 часа. Вход – само с регистрация.