Блог » Финансовото планиране като професия в глобален мащаб

Финансовото планиране като професия в глобален мащаб

Нол Мей, главен изпълнителен директор на FPSB, представи състоянието на професията в света в разговор на Кръжока на знание “Международно/ презгранично планиране” към FPA на 8 октомври 2014 г. Председателят на ИДФК Л. Христов направи въведение в разговора, в който участниците бяха от Калфорния до Малайзия, вкл. Канада, Венецуела, Бразилия, Бермуда, Великобритания, Германия, Италия, България, ЮАР, Индия и Тайланд.

Основните моменти от представянето на Нол Мей  (по-долу е препратката към пълния запис – 1:08:00 – и слайдовете на Нол).

За FPSB

Съветът по стандарти във финансовото планиране (Financial Planning Standards Board – FPSB) e глобална, професионална, неправителствена организация, определяща стандартите в областта на финансовото планиране. Тя притежава марката Certified Financial Planner™ – CFP® извън САЩ. В FPSB членуват организации от 25 страни в света.

Мисията на FPSB e да бъде от полза на потребителите, потенциалните клиенти и професионалните консултанти чрез разработване, глобално разпространяване и поддържане на стандарти на финансовото планиране и консултиране. Визията на FPSB e да утвърди финансовото консултиране като глобална професия, а марката CFP® – като символ на върхово постижение в професията.

Глобални тенденции

  1. Растеж

При учредяването си през 2004 г. FPSB стартира с организации-членки от 17 страни, а днес организациите, членуващи в FPSB са 25. Към FPSB в последните 10 години се присъединиха организации от страни като Нидерландия, Ирландия, Китай, Тайланд, Индонезия, Израел, Колумбия. Очаква се през 2015 г. Турция също да бъде представена във FPSB. Към края на 2013 г. практиците, носещи званието CFP® , наброяват 153 376, като се очаква в края на 2014 г. числото им да надхвърли 160 000.

  1. Движещи сили

Главна движеща сила в професията след 2008 г. са новите регулации, които се концентрират върху защита на потребителя и все повече преминават от регулиране на продажбата на продукти към регулиране на професионалните финансови консултации с ударение върху изискванията за компетентност, етика, продължаващо обучение, стандарт на грижа към клиента и пр.

  1. Защо финансовите институции ценят консултантите си, които са CFP® ?

В допитване до 92 финансови институции от 12 страни, наемащи повече от 112 000 консултанти, от които 11 568 CFP® се установява, че:

* Консултантите със звание CFP®са по-продуктивни, генерират повече печалби;
* Оплакванията от клиенти и административните санкции намаляват, когато клиентите получават услуги от професионалисти със звание CFP®
* Клиентите на консултанти със звание CFP® са удовлетворени в по-голяма степен. Затова 79 % от интервюираните финансови институции планират да наемат повече консултанти със звание CFP® през следващите 12 месеца.

Пълен запис на разговора можете да чуете и видите тук, а слайдовете , използвани Нол Мей можете да разгледате тук.

ИДФК ще продължи да следи и ви информира за развитието на финансовото планиране и консултиране в света.